Latest Post

Wdrożenie dyrektywy UE w sprawie zgłaszania nieprawidłowości w Hiszpanii: najnowsze stanowisko Aktualizacja zatrudnienia, emerytur i zachęt w Azji – maj 2022 r. Wdrożenie dyrektywy UE w sprawie zgłaszania nieprawidłowości we Francji: najnowsze stanowisko Aktualizacja emerytur w Hongkongu: likwidacja porozumień o kompensowaniu MPF w drodze Lekcje dla kalifornijskich pracodawców z Viking River (USA) Australia: Roczny przegląd płac 2021-22 decyzja Zdrowie na głównej ulicy: jak wypadły firmy w kwietniu? Więcej pracowników służby zdrowia otrzymało uprawnienia do wydawania fit notes-przyklejanie tynku lub dopasowanie do celu? (UK) Wielka Brytania: wyrok Sądu Apelacyjnego podkreśla wyzwania związane z uzyskaniem tymczasowego nakazu egzekwowania zakazu konkurencji Zarządzanie barem 101: Jak zarządzać barem

Ekwiwalent za urlop dla zatrudnionych na czas określony

Zastanawiając się nad tym, kiedy przysługuje ekwiwalent za urlop, uwzględnia się różnego rodzaju czynniki. Jednym z nich może być na przykład rodzaj zawartej umowy między pracodawcą a pracownikiem. Jednak jak można przeczytać na niejednym portalu poświęconemu przedsiębiorstwu i prawie pracowników, każdy rodzaj umowy zapewnia wynagrodzenie z tytułu niewykorzystanego urlopu. Jest to z pewnością dobra wiadomość dla wszystkich tych, którzy są zatrudnieni na czas określony, w tym na okres próbny.

Od czego zależy przyznanie ekwiwalentu

Trzeba jednak pamiętać o tym, co tak naprawdę ma wpływ na to, że ekwiwalent może zostać przyznany. Nie można zapominać o tym, że najważniejsze jest to, by urlop został po prostu przyznany i naliczony, gdyż taki rodzaj rekompensaty będzie uwzględniony właśnie z racji przepracowanych dni, które miały być dniami wypoczynku dla pracownika. Tylko w ten sposób można liczyć na ekwiwalent, zatem niezależnie od tego, czy jest się stałym pracownikiem, czy nowym, należy pamiętać o swoich dniach wolnych.