Latest Post

Rząd Wielkiej Brytanii pozwala pracownikom agencji na pokrycie strajkujących pracowników Patrząc na badania w miejscu pracy, część 14-zamykanie zgłoszeń Stawka dzienna pracowników i wynagrodzenie za nadgodziny: konsekwencje nadchodzącej decyzji Sądu Najwyższego w sprawie Helix V. Hewitt (USA) Nowe prawo z Kolorado drastycznie ogranicza stosowanie porozumień ograniczających zatrudnienie (USA) Badanie dochodzeń w miejscu pracy, część 10 – wymagania dotyczące ujawniania informacji po złożeniu sprawozdania (UK) Konfrontacja z konfliktem: jak radzić sobie z trudnymi sporami pracowniczymi  3 Wskazówki dotyczące komunikacji z różnymi typami osobowości w zespole EEOC aktualizuje wytyczne dotyczące COVID-19, zmienia wytyczne dotyczące testowania i przesiewania objawów (USA) Jak komunikować się ze swoim zespołem-od 2 małych właścicieli biz, którzy opanowali ten proces Wielka Brytania: bezpośrednia oferta płacy złożona w momencie impasu w negocjacjach unijnych była bezprawną zachętą

Ekwiwalent za urlop dla zatrudnionych na czas określony

Zastanawiając się nad tym, kiedy przysługuje ekwiwalent za urlop, uwzględnia się różnego rodzaju czynniki. Jednym z nich może być na przykład rodzaj zawartej umowy między pracodawcą a pracownikiem. Jednak jak można przeczytać na niejednym portalu poświęconemu przedsiębiorstwu i prawie pracowników, każdy rodzaj umowy zapewnia wynagrodzenie z tytułu niewykorzystanego urlopu. Jest to z pewnością dobra wiadomość dla wszystkich tych, którzy są zatrudnieni na czas określony, w tym na okres próbny.

Od czego zależy przyznanie ekwiwalentu

Trzeba jednak pamiętać o tym, co tak naprawdę ma wpływ na to, że ekwiwalent może zostać przyznany. Nie można zapominać o tym, że najważniejsze jest to, by urlop został po prostu przyznany i naliczony, gdyż taki rodzaj rekompensaty będzie uwzględniony właśnie z racji przepracowanych dni, które miały być dniami wypoczynku dla pracownika. Tylko w ten sposób można liczyć na ekwiwalent, zatem niezależnie od tego, czy jest się stałym pracownikiem, czy nowym, należy pamiętać o swoich dniach wolnych.