Latest Post

Wdrożenie dyrektywy UE w sprawie zgłaszania nieprawidłowości w Hiszpanii: najnowsze stanowisko Aktualizacja zatrudnienia, emerytur i zachęt w Azji – maj 2022 r. Wdrożenie dyrektywy UE w sprawie zgłaszania nieprawidłowości we Francji: najnowsze stanowisko Aktualizacja emerytur w Hongkongu: likwidacja porozumień o kompensowaniu MPF w drodze Lekcje dla kalifornijskich pracodawców z Viking River (USA) Australia: Roczny przegląd płac 2021-22 decyzja Zdrowie na głównej ulicy: jak wypadły firmy w kwietniu? Więcej pracowników służby zdrowia otrzymało uprawnienia do wydawania fit notes-przyklejanie tynku lub dopasowanie do celu? (UK) Wielka Brytania: wyrok Sądu Apelacyjnego podkreśla wyzwania związane z uzyskaniem tymczasowego nakazu egzekwowania zakazu konkurencji Zarządzanie barem 101: Jak zarządzać barem

Ubezpieczenia OC są zyskującą na popularności częścią ustroju, w którym bytujemy. Konkretne paragrafy normują reguły odbierania świadczeń, jeżeli nastąpią wydarzenia, od jakich się ubezpieczamy. Uiszczając regularnie składki możemy ustrzec się przed szkodliwymi rezultatami finansowymi zdarzeń przypadkowych.

Wykupienie ubezpieczenia dla auta – tylko OC, czy też Odpowiedzialności Cywilnej oraz Autocasco

Największy fragment lokalnego rynku ubezpieczeń od lat stanowią zabezpieczenia pieniężne z II działu (Inne ubezpieczenia personalne i zabezpieczenia finansowe). Pion pierwszy obejmuje ubezpieczenia osobowe. Pierwszym z najważniejszych typów polis ubezpieczeniowych w grupie drugiej jest polisa ubezbieczeniowa komunikacyjna, które zawiera ubezpieczenia pojazdów silnikowych ruchu lądowego.

Kupując polisę ubezpieczeniową trzeba rozumieć, że dzielą się one na zasadnicze oraz nieobligatoryjne. Niezbędne okaże się wykupienie ubezpieczenia GieDeU Warszawa z tytułu OC, nazywane w skrócie OC. Jest ono ubezpieczeniem nieznajomych współuczestników ruchu przed kosztami rys i wgniecień, jakie możemy spowodować. W przypadku gdy Malinowski wyruszając z pod sklepu urwie lusterko w aucie Kowalskiego, Kowalski uzyska odszkodowanie z OC Malinowskiego. W przypadku gdy Malinowski w trakcie zarysuje swój samochód, nie dostanie zadośćuczynienia – chyba że kupił ubezpieczenie pojazdu AC, słowem Auto Casco. Auto Casco jest ubezpieczeniem nieobligatoryjnym. Umożliwia uzyskać odszkodowanie z tytułu szkód, które sami wyrządzimy.

Wysokość składki

Polisa OC jest obowiązkowa i każda osoba musi mieć je wykupione. Wysokość opłacanej składki zależy od mnogości czynników. Towarzystwa ubezpieczeniowe biorą pod uwagę model auta i jego stan, szacują jego wartość rynkową. Nie odpuszczają dodatkowo kierowcy – im większe doświadczenie zmotoryzowanego, tym mniejszą składkę uiści, zwłaszcza w przypadku gdy ma bezwypadkową historię. Prowadzący, który to ma w kartotece trochę karamboli powinien być gotowy na większa składkę. Wysokość stawki szacuje się na bazie tabeli bonus malus. Za bezwypadkową kartotekę przypadają zniżki w ubezpieczeniu OC, jakie to przechodzą z roku na rok, w taki sposób że da radę dostać chociażby pięćdziesięcioprocentowy rabat na składce.

Szukając oferty określonego towarzystwa ubezpieczeniowego zalecamy spytać o system przeliczania składek. Wybrane witryny internetowe pozwalają na skorzystanie z kalkulatora polis – wystarczy uzupełnić konkretne informacje dotyczące samochodu oraz kierowcy, aby uzyskać oferty, które dla konkretnego prowadzącego zaproponują oddzielne towarzystwa ubezpieczeniowe.

Autor gościnny: przeprowadzki wrocław