Latest Post

Rząd Wielkiej Brytanii pozwala pracownikom agencji na pokrycie strajkujących pracowników Patrząc na badania w miejscu pracy, część 14-zamykanie zgłoszeń Stawka dzienna pracowników i wynagrodzenie za nadgodziny: konsekwencje nadchodzącej decyzji Sądu Najwyższego w sprawie Helix V. Hewitt (USA) Nowe prawo z Kolorado drastycznie ogranicza stosowanie porozumień ograniczających zatrudnienie (USA) Badanie dochodzeń w miejscu pracy, część 10 – wymagania dotyczące ujawniania informacji po złożeniu sprawozdania (UK) Konfrontacja z konfliktem: jak radzić sobie z trudnymi sporami pracowniczymi  3 Wskazówki dotyczące komunikacji z różnymi typami osobowości w zespole EEOC aktualizuje wytyczne dotyczące COVID-19, zmienia wytyczne dotyczące testowania i przesiewania objawów (USA) Jak komunikować się ze swoim zespołem-od 2 małych właścicieli biz, którzy opanowali ten proces Wielka Brytania: bezpośrednia oferta płacy złożona w momencie impasu w negocjacjach unijnych była bezprawną zachętą

Ubezpieczenia OC są zyskującą na popularności częścią ustroju, w którym bytujemy. Konkretne paragrafy normują reguły odbierania świadczeń, jeżeli nastąpią wydarzenia, od jakich się ubezpieczamy. Uiszczając regularnie składki możemy ustrzec się przed szkodliwymi rezultatami finansowymi zdarzeń przypadkowych.

Wykupienie ubezpieczenia dla auta – tylko OC, czy też Odpowiedzialności Cywilnej oraz Autocasco

Największy fragment lokalnego rynku ubezpieczeń od lat stanowią zabezpieczenia pieniężne z II działu (Inne ubezpieczenia personalne i zabezpieczenia finansowe). Pion pierwszy obejmuje ubezpieczenia osobowe. Pierwszym z najważniejszych typów polis ubezpieczeniowych w grupie drugiej jest polisa ubezbieczeniowa komunikacyjna, które zawiera ubezpieczenia pojazdów silnikowych ruchu lądowego.

Kupując polisę ubezpieczeniową trzeba rozumieć, że dzielą się one na zasadnicze oraz nieobligatoryjne. Niezbędne okaże się wykupienie ubezpieczenia GieDeU Warszawa z tytułu OC, nazywane w skrócie OC. Jest ono ubezpieczeniem nieznajomych współuczestników ruchu przed kosztami rys i wgniecień, jakie możemy spowodować. W przypadku gdy Malinowski wyruszając z pod sklepu urwie lusterko w aucie Kowalskiego, Kowalski uzyska odszkodowanie z OC Malinowskiego. W przypadku gdy Malinowski w trakcie zarysuje swój samochód, nie dostanie zadośćuczynienia – chyba że kupił ubezpieczenie pojazdu AC, słowem Auto Casco. Auto Casco jest ubezpieczeniem nieobligatoryjnym. Umożliwia uzyskać odszkodowanie z tytułu szkód, które sami wyrządzimy.

Wysokość składki

Polisa OC jest obowiązkowa i każda osoba musi mieć je wykupione. Wysokość opłacanej składki zależy od mnogości czynników. Towarzystwa ubezpieczeniowe biorą pod uwagę model auta i jego stan, szacują jego wartość rynkową. Nie odpuszczają dodatkowo kierowcy – im większe doświadczenie zmotoryzowanego, tym mniejszą składkę uiści, zwłaszcza w przypadku gdy ma bezwypadkową historię. Prowadzący, który to ma w kartotece trochę karamboli powinien być gotowy na większa składkę. Wysokość stawki szacuje się na bazie tabeli bonus malus. Za bezwypadkową kartotekę przypadają zniżki w ubezpieczeniu OC, jakie to przechodzą z roku na rok, w taki sposób że da radę dostać chociażby pięćdziesięcioprocentowy rabat na składce.

Szukając oferty określonego towarzystwa ubezpieczeniowego zalecamy spytać o system przeliczania składek. Wybrane witryny internetowe pozwalają na skorzystanie z kalkulatora polis – wystarczy uzupełnić konkretne informacje dotyczące samochodu oraz kierowcy, aby uzyskać oferty, które dla konkretnego prowadzącego zaproponują oddzielne towarzystwa ubezpieczeniowe.

Autor gościnny: przeprowadzki wrocław