Latest Post

Rząd Wielkiej Brytanii pozwala pracownikom agencji na pokrycie strajkujących pracowników Patrząc na badania w miejscu pracy, część 14-zamykanie zgłoszeń Stawka dzienna pracowników i wynagrodzenie za nadgodziny: konsekwencje nadchodzącej decyzji Sądu Najwyższego w sprawie Helix V. Hewitt (USA) Nowe prawo z Kolorado drastycznie ogranicza stosowanie porozumień ograniczających zatrudnienie (USA) Badanie dochodzeń w miejscu pracy, część 10 – wymagania dotyczące ujawniania informacji po złożeniu sprawozdania (UK) Konfrontacja z konfliktem: jak radzić sobie z trudnymi sporami pracowniczymi  3 Wskazówki dotyczące komunikacji z różnymi typami osobowości w zespole EEOC aktualizuje wytyczne dotyczące COVID-19, zmienia wytyczne dotyczące testowania i przesiewania objawów (USA) Jak komunikować się ze swoim zespołem-od 2 małych właścicieli biz, którzy opanowali ten proces Wielka Brytania: bezpośrednia oferta płacy złożona w momencie impasu w negocjacjach unijnych była bezprawną zachętą

Nowe przepisy dotyczące kas fiskalnych dotknęły wiele grup zawodowych. Wśród nich są również lekarze. W przypadku lekarzy podobnie jak i u innych grup zawodowych, które wcześniej korzystały z ulg w tym zakresie, rozporządzenie Ministerstwa Finansów oceniane jest negatywnie. Kasa fiskalna w gabinecie lekarskim Do tej pory lekarz, który przyjmował niewielką ilość pacjentów, a wśród nich osoby fizyczne i rolników, nie osiągał dochodów większych niż dwadzieścia tysięcy złotych rocznie, był zwolniony z obowiązku posiadania kasy fiskalnej. Od stycznia 2015 sytuacja ta się zmienia. W każdym gabinecie lekarskim musi pojawić się kasa fiskalna za pomocą której lekarz będzie się rozliczał ze swoimi pacjentami. W efekcie lekarzy, którzy nie będą mieli obowiązku fiskalizacji pozostanie niewielu. Należeć będą do tej grupy ci, którzy mają podpisane kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia free samples of viagra. A więc lekarze, którzy nie rozliczają się ze swoimi pacjentami bezpośrednio po każdej wizycie, otrzymujący wynagrodzenie miesięczne.