Latest Post

Wdrożenie dyrektywy UE w sprawie zgłaszania nieprawidłowości w Hiszpanii: najnowsze stanowisko Aktualizacja zatrudnienia, emerytur i zachęt w Azji – maj 2022 r. Wdrożenie dyrektywy UE w sprawie zgłaszania nieprawidłowości we Francji: najnowsze stanowisko Aktualizacja emerytur w Hongkongu: likwidacja porozumień o kompensowaniu MPF w drodze Lekcje dla kalifornijskich pracodawców z Viking River (USA) Australia: Roczny przegląd płac 2021-22 decyzja Zdrowie na głównej ulicy: jak wypadły firmy w kwietniu? Więcej pracowników służby zdrowia otrzymało uprawnienia do wydawania fit notes-przyklejanie tynku lub dopasowanie do celu? (UK) Wielka Brytania: wyrok Sądu Apelacyjnego podkreśla wyzwania związane z uzyskaniem tymczasowego nakazu egzekwowania zakazu konkurencji Zarządzanie barem 101: Jak zarządzać barem

Nowe przepisy dotyczące kas fiskalnych dotknęły wiele grup zawodowych. Wśród nich są również lekarze. W przypadku lekarzy podobnie jak i u innych grup zawodowych, które wcześniej korzystały z ulg w tym zakresie, rozporządzenie Ministerstwa Finansów oceniane jest negatywnie. Kasa fiskalna w gabinecie lekarskim Do tej pory lekarz, który przyjmował niewielką ilość pacjentów, a wśród nich osoby fizyczne i rolników, nie osiągał dochodów większych niż dwadzieścia tysięcy złotych rocznie, był zwolniony z obowiązku posiadania kasy fiskalnej. Od stycznia 2015 sytuacja ta się zmienia. W każdym gabinecie lekarskim musi pojawić się kasa fiskalna za pomocą której lekarz będzie się rozliczał ze swoimi pacjentami. W efekcie lekarzy, którzy nie będą mieli obowiązku fiskalizacji pozostanie niewielu. Należeć będą do tej grupy ci, którzy mają podpisane kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia free samples of viagra. A więc lekarze, którzy nie rozliczają się ze swoimi pacjentami bezpośrednio po każdej wizycie, otrzymujący wynagrodzenie miesięczne.