Latest Post

Rząd Wielkiej Brytanii pozwala pracownikom agencji na pokrycie strajkujących pracowników Patrząc na badania w miejscu pracy, część 14-zamykanie zgłoszeń Stawka dzienna pracowników i wynagrodzenie za nadgodziny: konsekwencje nadchodzącej decyzji Sądu Najwyższego w sprawie Helix V. Hewitt (USA) Nowe prawo z Kolorado drastycznie ogranicza stosowanie porozumień ograniczających zatrudnienie (USA) Badanie dochodzeń w miejscu pracy, część 10 – wymagania dotyczące ujawniania informacji po złożeniu sprawozdania (UK) Konfrontacja z konfliktem: jak radzić sobie z trudnymi sporami pracowniczymi  3 Wskazówki dotyczące komunikacji z różnymi typami osobowości w zespole EEOC aktualizuje wytyczne dotyczące COVID-19, zmienia wytyczne dotyczące testowania i przesiewania objawów (USA) Jak komunikować się ze swoim zespołem-od 2 małych właścicieli biz, którzy opanowali ten proces Wielka Brytania: bezpośrednia oferta płacy złożona w momencie impasu w negocjacjach unijnych była bezprawną zachętą

W ubiegłą środę Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych wszedł w skomplikowane i kontrowersyjne przepisy Kalifornijskiego Kodeksu Pracy Private Attorneys General Act („PAGA”).  Kwestią sporną było to, czy umowy arbitrażowe między pracodawcami a pracownikami mogą być egzekwowane w celu zmuszenia roszczeń PAGA do arbitrażu-sądy kalifornijskie powiedział nie.  Stawką jest ogromna luka, która pozwala powodom ignorować umowy arbitrażowe i zwolnienia z pozwów zbiorowych w takich umowach, aby wnieść sprawy w imieniu ogromnych grup byłych i obecnych pracowników. Ponieważ powód i ich obrońca są uważane za stojące w stanie Kalifornia, roszczenia PAGA pozwalają również powodom ominąć tradycyjne postępowanie certyfikacyjne klasy.

Na Viking River Cruises, Inc. v. Moriana, pracodawca twierdził, że zasada kalifornijska zwalniająca roszczenia paga z umów arbitrażowych pracowniczych naruszyła federalną ustawę arbitrażową („FAA”).  Sąd Najwyższy zgodził się, ale tylko częściowo. Jego niuansowa opinia ostatecznie utrzymywała, że Kalifornijska zasada wykluczająca podział działań PAGA na dwa składniki – roszczenia indywidualne i nieosobowe-jest prewencyjna przez FAA. Sąd orzekł, że pracodawcy mogą zmusić do arbitrażu indywidualnego roszczenia, mimo że nie może zmusić do arbitrażu roszczeń innych niż indywidualne. Wreszcie, Sąd stwierdził, że sąd w Kalifornii musi oddalić roszczenia nie-indywidualne, ponieważ nie było „żadnego mechanizmu” w PAGA, który dał powodowi związanemu z arbitrażem możliwość dochodzenia roszczeń przedstawicielskich dla innych na innym forum (że jest to postępowanie sądowe).  

Istnieje kilka kluczowych wniosków dla pracodawców z tej decyzji:

  • Umowy o arbitraż muszą być sprawdzane, aby upewnić się, że mają odpowiednie i wykonalne klasy, zbiorowy, i przedstawiciel działania uchylenie przepisów.
  • Klauzule rozdzielności wymagają również przeglądu w świetle Viking River. Sąd zauważył, że klauzula zrzeczenia się Viking River była nadmierna w zakresie, w jakim była hurtowym zrzeczeniem się roszczeń PAGA, ale ze względu na starannie sformułowaną klauzulę rozdzielności, pracodawca mógł wyegzekwować ją w odniesieniu do indywidualnego roszczenia, które ostatecznie było wszystkim, czego potrzebowali, aby zwyciężyć.
  • Chociaż zwycięstwo dla pracodawców, to zwycięstwo, w całości, może być krótkotrwałe. Zarówno decyzja większości, jak i oddzielna zgoda wyraźnie podkreślają fakt, że ustawodawca Kalifornijski może zmienić PAGA, aby stworzyć mechanizm dla osób fizycznych do dochodzenia roszczeń Nie-indywidualnych paga, pomimo konieczności arbitrażu własnych roszczeń. Możesz być pewien, że adwokaci pracowników już pracują nad tekstem takich ustaw. Podczas gdy lobbing California Stateehouse często wydaje się próżnym ćwiczeniem, biorąc pod uwagę przyjazną dla pracowników atmosferę, która panuje w całej polityce Kalifornii, pracodawcy powinni jednak monitorować takie przepisy i wypowiadać się, aby zachować jak najwięcej z tego zwycięstwa.