Latest Post

Rząd Wielkiej Brytanii pozwala pracownikom agencji na pokrycie strajkujących pracowników Patrząc na badania w miejscu pracy, część 14-zamykanie zgłoszeń Stawka dzienna pracowników i wynagrodzenie za nadgodziny: konsekwencje nadchodzącej decyzji Sądu Najwyższego w sprawie Helix V. Hewitt (USA) Nowe prawo z Kolorado drastycznie ogranicza stosowanie porozumień ograniczających zatrudnienie (USA) Badanie dochodzeń w miejscu pracy, część 10 – wymagania dotyczące ujawniania informacji po złożeniu sprawozdania (UK) Konfrontacja z konfliktem: jak radzić sobie z trudnymi sporami pracowniczymi  3 Wskazówki dotyczące komunikacji z różnymi typami osobowości w zespole EEOC aktualizuje wytyczne dotyczące COVID-19, zmienia wytyczne dotyczące testowania i przesiewania objawów (USA) Jak komunikować się ze swoim zespołem-od 2 małych właścicieli biz, którzy opanowali ten proces Wielka Brytania: bezpośrednia oferta płacy złożona w momencie impasu w negocjacjach unijnych była bezprawną zachętą

Jednym z zadań, które stoją przed kimś kto wchodzi na rynek pracy jest zwiększanie poziomu swojej własnej świadomości odnośnie prawa, sowich obowiązków pracowniczych oraz tego, jakie profity mi przysługują. Jednym z nich jest ekwiwalent za urlop. Dzięki niemu można ubiegać się o wypłacenie wynagrodzenia za każdy niewykorzystany dzień urlopowy. Aby jednak móc się o ekwiwalent za urlop ubiegać, to trzeba najpierw być świadomym w ogóle istnienia tego prawa. Bez świadomości nie jest możliwe wyegzekwowanie swoich uprawnień. Dla własnego dobra Wszystko sprowadza się do pojęcia świadomości właśnie free samples for men. Ekwiwalent za urlop jest przykładem na to, że bez osobistej inicjatywy pracownika, pewne rzeczy nie zostaną wyegzekwowane same przez się. Dlatego trzeba – dla własnego dobra – zadbać o swoje prawa. Jeżeli ktoś chce wiedzieć kiedy ekwiwalent za urlop mu przysługuje, to nie ma innej drogi jak podjęcie samodzielnego trudu samokształcenia. Bez tego wysiłku pewne dobra mogą pracownika ominąć, a tego raczej nikt nie chce.