Latest Post

Rząd Wielkiej Brytanii pozwala pracownikom agencji na pokrycie strajkujących pracowników Patrząc na badania w miejscu pracy, część 14-zamykanie zgłoszeń Stawka dzienna pracowników i wynagrodzenie za nadgodziny: konsekwencje nadchodzącej decyzji Sądu Najwyższego w sprawie Helix V. Hewitt (USA) Nowe prawo z Kolorado drastycznie ogranicza stosowanie porozumień ograniczających zatrudnienie (USA) Badanie dochodzeń w miejscu pracy, część 10 – wymagania dotyczące ujawniania informacji po złożeniu sprawozdania (UK) Konfrontacja z konfliktem: jak radzić sobie z trudnymi sporami pracowniczymi  3 Wskazówki dotyczące komunikacji z różnymi typami osobowości w zespole EEOC aktualizuje wytyczne dotyczące COVID-19, zmienia wytyczne dotyczące testowania i przesiewania objawów (USA) Jak komunikować się ze swoim zespołem-od 2 małych właścicieli biz, którzy opanowali ten proces Wielka Brytania: bezpośrednia oferta płacy złożona w momencie impasu w negocjacjach unijnych była bezprawną zachętą

Pracodawcy w niektórych przypadkach płacą więcej niż ustawowy limit odszkodowania za niesłuszne zwolnienie. po orzeczeniu Szkockiego EAT w Dafiaghor-Olomu v Community Integrated Care.  

Ustawowy limit odszkodowań za nieuczciwe zwolnienie (niższa z 52 tygodniowego wynagrodzenia, a obecnie 93 878 zł) ma zastosowanie do ogólnej oceny odszkodowania po „uwzględnieniu” wszelkich płatności dokonanych przez pracodawcę na rzecz pracownika w odniesieniu do przedmiotu roszczenia.  Scottish EAT orzekł, że, w przypadku gdy nagroda wyrównawcza nakazana przez Trybunał została wypłacona przez pracodawcę, ale pracownik następnie odwołał się do środka zaradczego, a na drugim przesłuchaniu środków zaradczych Trybunał obliczył odszkodowanie w wyższej wysokości znacznie powyżej WPR, pierwotna kwota zapłacona powinna zostać odliczona przed zastosowaniem ustawowego pułapu.  Pracodawca argumentował, że najpierw należy zastosować WPR, a następnie wypłacić kwotę, która została już wypłacona; EAT miał sympatię do stanowiska pracodawcy, ale czuł się ograniczony ustawowym sformułowaniem do odrzucenia tego argumentu.  W rezultacie pracodawca zapłacił ustawowy limit powiększony o kwotę początkowego wynagrodzenia.

Bez uchylenia tej decyzji lub reformy legislacyjnej pracodawcy mogą być zatem ukarani, jeśli niezwłocznie zapłacą pierwszą nagrodę, tylko za to, że można się od niej skutecznie odwołać.  W przypadku gdy powodowi może potencjalnie zostać przyznana strata znacznie przekraczająca ustawowy pułap, pracodawcy mogą rozważyć Nie wypłacenie pierwotnej nagrody w ciągu wymaganych 14 dni i ubieganie się o zawieszenie postępowania egzekucyjnego w oczekiwaniu na odwołanie.  Jednakże odsetki będą nadal należne (obecnie w wysokości 8% pa) od dnia następującego po pierwotnej decyzji.

Anna Henderson